Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý ân hạn thuế

Số hiệu: 297/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội
- Công ty TNHH thiết bị 2H
  (Đ/c: Số 16 Cảm Hội, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 26/12/06/2H ngày 26/12/2006 của Công ty TNHH Thiết bị 2H về việc xin được ân hạn thuế, giải tỏa những số liệu chênh lệch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên các chương trình kế toán 559, chương trình quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 08/01/2007, thì Công ty TNHH Thiết bị 2H – MST: 0101473468 không còn nợ thuế, nợ phạt chậm thuế quá hạn. Tuy nhiên Công ty đã từng nợ thuế quá hạn trên 90 ngày (thuế nhập khẩu: 513 đồng, thuế GTGT: 66 đồng) đối với các tờ khai số 4604, số 4605 NK/KD/NNB ngày 13/07/2006, số 1569 NK/KD/NBX ngày 07/07/2006, số 3359 NK/KD/NNB ngày 26/05/2006 tại Chi cục Hải quan CK Sân bay QT Nội Bài, Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trên cơ sở giải trình của Công ty và hồ sơ kèm theo công văn, Công ty TNHH Thiết bị 2H đã nộp thuế theo đúng số thuế phải nộp khai báo trên tờ khai, không để nợ thuế quá hạn quá 90 ngày.

Tổng cục Hải quan chấp thuận việc Công ty TNHH Thiết bị 2H – MST: 0101473468 được hưởng thời hạn ân hạn nộp thuế với điều kiện: Ngoài 04 tờ khai nêu trên, Công ty đáp ứng đủ các điều kiện về đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế quy định điểm 2.2 Mục III, phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội chấn chỉnh, quán triệt việc không làm tròn số liệu thuế so với khai báo của Doanh nghiệp trên tờ khai khi nhập máy số thuế phải nộp trên các chương trình chức năng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị 2H biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93