Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2960/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/TCT-CS
V/v vướng mắc của Công ty CP Hà Hoa Tiên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015 của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 5179/TCT-CS đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình thực tế tại Công ty và có ý kiến đề xuất xử lý cụ thể. Ngày 8/12/2014, Cục Thuế tỉnh Hà Nam gửi công văn số 2977/CT-TTHT báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của Công ty nhưng không có ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế.

Ngày 27/1/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 319/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét, rà soát về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty CP Hà Hoa Tiên (đặc biệt dự án trường Đại học Hà Hoa Tiên) đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Đến nay, Tổng cục Thuế chưa nhận được văn bản báo cáo và ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tại công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT nêu trên, Công ty CP Hà Hoa Tiên nêu vướng mắc đối với những văn bản mà Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã hướng dẫn Công ty trước đó (công văn số 1732/CT-TTHT ngày 13/8/2014 và công văn số 2205/CT-TTHT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam). Các văn bản trên, Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

Vì vậy, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo UBND tỉnh Hà Nam về vướng mắc của Công ty CP Hà Hoa Tiên và xin ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam để chỉ đạo xử lý công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015 nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam và đề xuất xử lý của Cục Thuế để Tổng cục Thuế xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).6

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2960/TCT-CS ngày 23/07/2015 về vướng mắc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88