Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2952/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2952/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2952/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX&TM TCB
(Lô 8C - CN7 - KCN Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 24/CV-TCB ngày 26/6/2014 của Công ty TNHH SX&TM TCB về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty TNHH SX&TM TCB, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2380/TCT-CS ngày 24/6/2014 trả lời Công ty TNHH SX&TM TCB về vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất. Tổng cục Thuế giải thích để Công ty hiểu rõ: Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm giải quyết những khó khăn cho các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mà phải chịu sự điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ do hết chu kỳ ổn định (trước đây áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ hoặc Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ). Nếu trường hợp của Công ty tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất để sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 mà Công ty thuộc đối tượng xác định lại đơn giá tính tiền thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ thì Công ty thuộc đối tượng xem xét giảm tiền thuê đất. Tuy nhiên, Công ty đã được kế thừa đơn giá tính tiền thuê đất mà Hợp tác xã Thiên Tân đã trả từ năm 2008 theo Quyết định số 505/QĐ-STC ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, Công ty TNHH SX&TM TCB không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SX&TM TCB được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2952/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123