Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2945/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2945/TCT-DNK
v/v: tính vào chi phí Khoản chi đào tạo tiến sỹ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6783/CT-TTHT ngày 13/6/2005 của Cục thuế đề nghị giải đáp vướng mắc về chi phí cho đào tạo lao động đối với trường hợp của Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long trả chi phí đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Giám đốc Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Điểm 8 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế; các khoản chi không hợp lý.

Căn cứ quy định trên thì khoản chi phí đào tạo thạc sỹ cho Giám đốc của Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long không được tính vào chi phí vì:

-Đây là khoản chi không hợp lý và không liên quan trực tiếp đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế;

-Cá nhân Ông giám đốc là người được hưởng lợi ích trực tiếp từ việc tham dự khóa đào tạo này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2945/TCT-DNK ngày 26/08/2005 về chi phí cho đào tạo lao động đối với trường hợp của Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long trả chi phí đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Giám đốc Công ty do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!