Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2941/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Điện lực Bình Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2941/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2941/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT đối với ngành điện

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1031/CT-KTra ngày 26/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Điện lực Bình Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.a, Mục I và Điểm 2, Mục II Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/01/2000 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 hướng dẫn tính thuế và kê khai nộp thuế GTGT đối với ngành điện, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xác định số thuế GTGT đầu vào phát sinh thực tế năm 2007 mà Công ty Điện lực II phân bổ cho Điện lực Bình Thuận làm cơ sở xác định thuế GTGT đầu vào của Điện lực khi Công ty quyết toán thuế năm 2007.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện kiểm tra, đối chiếu với số thuế GTGT kế hoạch Công ty đã phân bổ cho Điện lực trong năm 2007:

- Nếu số thuế được Công ty phân bổ cho Điện lực trên quyết toán năm 2007 thấp hơn số thực tế đã phân bổ trong năm 2007 và Điện lực đã thực hiện điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ khai thuế ngay sau khi Công ty có văn bản điều chỉnh lại số thuế phân bổ cho Điện lực năm 2007, thì Điện lực không bị thu hồi số thuế đã hoàn tương ứng số thuế đã điều chỉnh giảm. Trường hợp này nếu Điện lực không thực hiện điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì Cục Thuế thu hồi hoàn thuế GTGT (phần chênh lệch, nếu có) và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với Điện lực theo quy định.

- Trường hợp Công ty không điều chỉnh lại số thuế GTGT kế hoạch đã phân bổ cho Điện lực theo số thực tế phát sinh năm 2007, hoặc Công ty đã điều chỉnh số thuế thực tế phát sinh năm 2007 dẫn tới phát sinh giảm số thuế phân bổ cho Điện lực trên quyết toán thuế năm 2007 nhưng không thông báo bằng văn bản cho Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thì Cục Thuế thu hồi hoàn thuế GTGT (phần chênh lệch, nếu có) đối với Điện lực và phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty theo quy định.

Căn cứ xử phạt thực hiện theo hướng dẫn tại Mục III “Xử phạt đối với hành vi kê khai sai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn” và Mục IV “Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế”, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2941/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Điện lực Bình Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155