Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2940/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy móc, dụng cụ, thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2940/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2940/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng máy móc, dụng cụ, thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Ngày 31/03/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1606/TCT-CS ngày 25/03/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị tham gia ý kiến về giải quyết vướng mắc liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các mặt hàng máy móc, dụng cụ, thiết bị y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung dự thảo công văn trả lời doanh nghiệp:

- Tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% quy định:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm)”.

- Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về áp dụng thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế GTGT quy định:

“5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này”.

- Tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế”.

Như vậy, tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC đã quy định rõ đối với các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng khác và vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn khác nếu có xác nhận của Bộ Y tế là các dụng cụ, thiết bị, vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn được dùng trong y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Tuy nhiên, vướng mắc của một số doanh nghiệp phát sinh tại thời điểm trước thời điểm Thông tư số 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành (thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC). Do đó, đề nghị Tổng cục Thuế dự thảo công văn trả lời doanh nghiệp nên chia thành hai giai đoạn trước và sau khi Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành để hướng dẫn thực hiện.

2. Về thẩm quyền ban hành công văn:

Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 83/2014/TT-BTC quy định:

“3. Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất”.

Căn cứ quy định trên, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện là Bộ Tài chính, do đó, đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ hướng dẫn chung cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện thống nhất.

3. Liên quan đến vướng mắc thuế về thuế GTGT của các mặt hàng máy móc, dụng cụ, thiết bị y tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2805/PC-TCHQ ngày 01/4/2015 về việc chuyển các công văn số 0603/2015 ngày 06/3/2015 của Công ty CP Kinh doanh TBYT Đông Dương; công văn số 02/2015/TCHQ ngày 10/03/2015 của Công ty CP ĐT&PT Thiết bị Y tế; công văn số 2012.012.03 ngày 12/3/2015 của Công ty TNHH Điện Dương, đề nghị Tổng cục Thuế tổng hợp chung báo cáo Bộ hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, chuyển Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2940/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy móc, dụng cụ, thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69