Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2935/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2935/TCT-CS

V/v: kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 5935/CT-THDT ngày 23/5/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT của Công ty cổ phần thủy điện Tà Niết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phần III Thông tư số 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/12/2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài Chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hướng dẫn: “tờ khai thuế GTGT của Dự án đầu tư được dùng cho cơ sở kinh doanh thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế riêng. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện kê khai, theo dõi riêng số thuế GTGT của dự án đầu tư. Tờ khai thuế GTGT được lập và gửi đồng thời với Tờ khai thuế GTGT hàng tháng của cơ sở kinh doanh”.

Trường hợp Công ty cổ phần thủy điện Tà Niết đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng tài sản là Nhà máy thủy điện Tà Niết. Công ty đã kê khai tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong năm cho dự án đầu tư xây dựng trên theo Mẫu số 01/GTGT mà không khai trên tờ khai theo mẫu số 01B/GTGT (tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư) thì đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định nếu Công ty cổ phần thủy điện Tà Niết có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua vào của dự án đầu tư, không có dấu hiệu vi phạm thì Công ty cổ phần thủy điện Tà Niết được lập lại tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01B/GTGT thay cho tờ khai theo mẫu số 01/GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Công ty cổ phần thủy điện Tà Niết;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2935/TCT-CS ngày 26/07/2007 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.979

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!