Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2932/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2932/TCT-DNK
v/v: việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 976/CT-DN2 ngày 15/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1a, Mục 1, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy chấp hành tốt quy định về lập hóa đơn, chứng từ, không vi phạm ghi giá bán trên hóa đơn không đúng giá thực tế thanh toán, lưu giữ đầy đủ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và chấp hành tốt chính sách thuế GTGT, nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho chưa được khấu trừ hết thì thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT. Cục thuế cần tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy có vi phạm về giá bán theo quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính thì không được xem xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuế để kiểm tra chặt chẽ hồ sơ và các Điều kiện hoàn thuế, tránh lợi dụng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2932/TCT-DNK ngày 25/08/2005 về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!