Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 292TCT/PCCS về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 292TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 292TCT/PCCS
V/v: xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn 2440/CT-QLDN ngày 25/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khi lập hóa đơn, nội dung không ghi một lần hoặc ghi không giống nhau trên các liên hóa đơn cùng số thì xử phạt theo từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn các số không liên tục (nhảy cóc) thì xử phạt theo quy định tại tiết a, khoản 2 Điều 8 Nghị định 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

- Trường hợp hủy hóa đơn chưa bảo đảm quy định (xé rời, lưu thiếu liên 3…) thì xử phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hành vi báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán hóa đơn chưa chính xác thì Cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị lập báo cáo điều chỉnh và không xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 292TCT/PCCS về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112