Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2927/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2927/TCT-KK
V/v Cấp MST cho Chi nhánh tại TP.HCM.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn giáo dục & đào tạo toàn cầu

Trả lời công văn số GET 06/2008 ngày 10/7/2008 của Công ty TNHH tư vấn giáo dục & đào tạo toàn cầu về cấp mã số thuế (MST) cho chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, mục 3.3. Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì “MST 13 số được cấp cho: Chi nhánh, văn phòng đại diện…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH tư vấn giáo dục & đào tạo toàn cầu đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội (Chi cục Thuế Đống Đa) cấp MST 13 số (0101540393-001) cho Chi nhánh của Công ty thì Công ty thông báo và cung cấp hồ sơ theo quy định cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được sử dụng MST (0101540393-001) làm thủ tục khai thuế với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tư vấn giáo dục & đào tạo toàn cầu biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2927/TCT-KK ngày 04/08/2008 về việc cấp mã số thuế (MST) cho chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80