Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2922/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2922/TCT-PCCS
v/v: chứng từ chi đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Vụ Tài chính - Bộ Công An

 

Trả lời công văn số 996/V22 ngày 21/6/2005 của Vụ Tài chính - Bộ Công an hỏi về chứng từ đối với các khoản chi bồi thường về đất của Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ, tiếp theo công văn số 2026 TCT/PCCS ngày 24/6/2005, Tổng cục Thuế làm rõ về các khoản chi phí bồi thường giữa 2 bên như sau:

- Việc bồi thường về đất cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ để trang trải các khoản chi phí: chí phí giải phóng mặt bằng mà Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ đã bỏ ra trước đây; chi phí hỗ trợ di chuyển; chi phí hỗ trợ nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ thì khoản bồi thường này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa 2 bên có thể dùng phiếu thu tiền hoặc hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là số tiền bồi thường, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Việc bồi thường đối với các tài sản trên đất bao gồm: các công trình kết cấu hạ tầng (đường xá, điện, nước) công trình kiến trúc trên đất thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ phải xuất hóa đơn GTGT và tình thuế GTGT theo quy định hiện hành. Giá tính thuế GTGT không bao gồm tiền sử dụng đất. Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân căn cứ vào hóa đơn GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ ghi tăng giá trị TSCĐ và trích khấu hao theo chế độ hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Công ty TNHH đầu tư & phát triển Tây Hồ;
-Cục thuế TP. Hà Nội;
-Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
-Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2922/TCT-PCCS ngày 24/08/2005 về chứng từ đối với các khoản chi bồi thường về đất của Công ty cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Hồ,do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!