Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2914/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến chính sách thuế và hóa đơn GTGT

Số hiệu: 2914/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2914/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk
- Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Tthuột

 

Trả lời công văn số 399/CV-CCT ngày 12/7/2006 của Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột về đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến chính sách thuế và hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động san ủi, đào nền công trình xây dựng bằng phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị.

Việc xác định hoạt động san ủi, đào nền công trình xây dựng bằng phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thuộc hoạt động xây dựng hay hoạt động dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để áp mức thuế suất thuế GTGT thì phải căn cứ vào Hợp đồng kinh tế. Trường hợp giá trị Hợp đồng được tính theo khối lượng san ủi, đào đắp công trình hoàn thành bàn giao thì hoạt động này thuộc hoạt động xây dựng chịu mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điểm 3.14, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT. Trường hợp giá trị của Hợp đồng được tính theo giờ ca máy, giờ hoạt động của phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thì hoạt động này được xác định là hoạt động cho thuê phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị chịu mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điểm 3.18, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

2/. Về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại

Tại Điểm 1.7, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn đã quy định: "Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:… Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn".

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối với 17 số hóa đơn mua dịch vụ điện, nước, điện thoại ghi theo tên cá nhân Ông Phạm Văn Hải (Ông Phạm Văn Hải là giám đốc Xí nghiệp), không ghi mã số thuế của Xí nghiệp thì số hóa đơn này, Xí nghiệp tư doanh Công Thành không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

3/. Về xác định hành vi vi phạm

Quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn chỉ áp dụng xử phạt đối với hành vi nhận, mua hóa đơn không đúng quy định như: nhận, mua hóa đơn giả, hóa đơn khống. Đối với 17 số hóa đơn mua dịch vụ điện, nước, điện thoại của Xí nghiệp tư doanh Công Thành nêu trên không thuộc phạm vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2914/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến chính sách thuế và hóa đơn GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216