Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2908/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2908/TCT-DNK
 v/v: kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Duyên Hà
Đ/c: Số 4 Ngõ 171 Đường Nguyễn An Ninh - Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai – Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 403 CV/CT ngày 10/8/2005 của Công ty TNHH Duyên Hà v/v kê khai thuế GTGT đối với các Tổ, Đội xây dựng thực hiện thi công xây lắp ở các địa phương khác nơi cơ sở đóng trụ sở chính. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: Tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình bằng 3% (trước 01/01/2004 là 1%) trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính.

Theo quy định trên trường hợp Công ty có các Tổ, đội xây dựng không có tư cách pháp nhân thực hiện thi công xây dựng ở các địa phương khác nơi công ty đóng trụ sở thì công ty hoặc tổ, đội xây dựng phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình theo hướng dẫn trên đây. Nếu công ty thành lập các chi nhánh có tư cách pháp nhân để quản lý các tổ, đội xây dựng thi công ở địa phương, chi nhánh hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra thì chi nhánh phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi chi nhánh đóng trụ sở theo phương pháp khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục thuế thành phố Hà Nội;
-Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2908/TCT-DNK ngày 24/08/2005 về việc kê khai thuế GTGT đối với các Tổ, Đội xây dựng thực hiện thi công xây lắp ở các địa phương khác nơi cơ sở đóng trụ sở chính do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49