Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2906/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2906/TCT-DNNN
v/v: thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7968/CT-ĐT ngày 29/7/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 23 - Mục II - Phần A – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/4/2004 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể việc xác định phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tông doanh thu về vận tải của phương tiện đó trong năm.

Trường hợp Công ty bảo hiểm dầu khí cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho phương tiện vận tải quốc tế, Công ty đã lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% giao cho bên mua, bên mua đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT, Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo quy định thì không điều chỉnh lại thuế GTGT của dịch vụ này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cty bảo hiểm dầu khi;
-Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2906/TCT-DNNN ngày 24/08/2005 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!