Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2900/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2900/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH NIPPONG ENGINEERING - Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13 NEV/2005 ngày 08/8/2005 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nippong Engineering - Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thếu có ý kiến như sau:

Ngày 12/5/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1407 TCT/ĐTNN (gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn cụ thể về thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Nippong Engineering - Việt Nam. Đồng thời đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc kiểm tra các tiêu chuẩn thực tế Công ty đạt được để được hưởng ưu đãi theo quy định, và báo cáo Tổng cục Thuế kết quả kiểm tra.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 1407 TCT/ĐTNN nêu trên: kiểm tra các tiêu chuẩn thực tế Công ty TNHH Nippong Engineering - Việt Nam đạt được, hướng dẫn việc thực hiện các ưu đãi về thuế TNDN và báo cáo Tổng cục Thuế kết quả kiểm tra.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nippong Engineering - Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2900/TCT-ĐTNN ngày 24/08/2005 về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!