Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 29/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Số hiệu: 29/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/TCT-PCCS
V/v: trả lời báo Diễn đàn DN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

Báo Diễn đàn doanh nghiệp
(9 Đào Duy Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 286/2006/DĐDN ngày 03/11/2006 của Báo Diễn đàn doanh nghiệp về một số vấn đề doanh nghiệp hỏi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: Tại điểm 1, mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định… Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã gửi tờ khai cho cơ quan thuế, sau đó phát hiện có sự sai sót về số liệu kê khai trước thời hạn nộp thuế, cơ sở phải thông báo cho cơ quan thuế biết đồng thời lập lại tờ khai thay cho tờ khai không đúng. Trường hợp phát hiện sai sót sau thời hạn nộp thuế thì cơ sở điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp sau".

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Lê Quốc bán hàng và xuất hóa đơn vào tháng 9/2006 nhưng do sơ suất không kê khai vào tờ khai tính thuế GTGT tháng 9, nếu Công ty phát hiện ra trước thời hạn nộp thuế (chậm nhất không quá ngày 25 tháng của tiếp theo), thì Công ty phải thông báo cho cơ quan thuế biết, đồng thời lập lại tờ khai thay cho tờ khai không đúng. Trong trường hợp Công ty phát hiện sai sót sau thời hạn nộp thuế thì Công ty ghi điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp sau (tháng 10/2006) và bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Câu hỏi 2: Trường hợp Công ty TNHH Vĩnh Thắng hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với xúc, đào, vận chuyển đất bùn, Tổng cục Thuế đã có văn bản trả lời trực tiếp cho Công ty (bản phô tô kèm theo).

Câu hỏi 3: Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, đề nghị Quý Báo liên hệ với Ngân hàng nhà nước và Bộ Thương mại để được giải đáp.

Tổng cục Thuế trả lời để Báo Diễn đàn doanh nghiệp biết và trả lời doanh nghiệp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 29/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192