Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2893/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền lãi mua hàng trả chậm

Số hiệu: 2893/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2893/TCT-PCCS
V/v: Chi phí tiền lãi mua hàng trả chậm

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất thương mại thép không rỉ Sài Gòn
Đ/c: 52/5A ấp 1, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM

 

Trả lời công văn số 01-6/CV ngày 29/6/2006 của Công ty TNHH sản xuất thương mại thép không rỉ Sài Gòn về chi phí tiền lãi mua hàng trả chậm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định về chi phí hợp lý được trừ để tính thuế TNDN như sau: "Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả tiền lãi vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời Điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh".

Điểm 4, Điểm 5 Mục IV Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) quy định về các Khoản không được tính vào chi phí hợp lý như sau:

"4. Các Khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp".

5. Các Khoản tiền phạt vi phạm giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê, phạt vi phạm hành chính về thuế và các Khoản phạt khác".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SXTM Thép không rỉ Sài Gòn có Khoản chi phí trả lãi do thanh toán chậm được ghi cụ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Trường hợp Khoản trả lãi do thanh toán chậm này không được ghi trong hợp đồng mua bán hàng hóa, không có chứng từ hợp pháp thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất thương mại thép không rỉ Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2893/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền lãi mua hàng trả chậm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.920

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112