Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2889/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ghi hóa đơn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu không chịu thuế GTGT

Số hiệu: 2889/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2889/TCT-PCCS
V/v: Ghi hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH ALPHA NAM

Trả lời công văn số 66.06ALP ngày 20/07/2006 của Công ty Alpha Nam về ghi hóa đơn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu không chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Thiết bị, máy móc, vật tư, phương tiện vận tải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp máy móc, thiết bị do Công ty Alpha Nam trúng thầu nhập khẩu và cung cấp thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định cho Công ty xây dựng công trình giao thông (XDCTGT) 501 theo hợp đồng số 03052002/CTY501-ALP ký ngày 12/5/2002 giữa Công ty XDCTGT 501 và Công ty TNHH Alpha Nam, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi Công ty Alpha Nam phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty XDCTGT 501 thì dòng thuế suất và thuế GTGT sẽ không ghi và gạch chéo.

Trường hợp Công ty Alpha Nam đã xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% thì thực hiện Điều chỉnh lại theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Alpha Nam biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2889/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ghi hóa đơn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu không chịu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37