Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2888/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ

Số hiệu: 2888/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2888/TCT-TS
V/v: Trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 4114/CT-THDT ngày 23/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 7, Điều 33, Luật Đất đai năm 2003 quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau: "… cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này".

Căn cứ quy định trên việc xử lý thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp đất của các cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ mà đất này hiện nay theo hồ sơ quản lý đất đai của các cơ quan Nhà nước vẫn thuộc đất của các cơ sở tôn giáo quản lý thì không thu tiền sử dụng đất.

- Trường hợp nếu đất của các cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ; Nay đất ở này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy hoạch lại thành đất ở, khu dân cư và cho phép chuyển Mục đích sử dụng đất thành đất ở thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Để xử lý cụ thể trường hợp Cục thuế nêu, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra xác định rõ hồ sơ nguồn gốc đất nêu trên để thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên MT tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2888/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216