Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2880/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2880/TCT-CS

V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế TP.Cần Thơ

Trả lời công văn số 134/CT-TTHT ngày 13/6/2007 của Cục Thuế TP.Cần Thơ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: “Cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại mục III, Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 36, Điều 37 và Điều 38 của Nghị định này còn được ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên thì kể từ năm 2004, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng thêm các điều kiện xuất khẩu thì được ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu đã hết thời hạn hưởng ưu đãi đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty Tây đô là cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu đã hết thời hạn hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ thì không áp dụng ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Cần Thơ được.

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT;

- Ban Pchế;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2880/TCT-CS ngày 23/07/2007 về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!