Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2879/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2879/TCT-ĐTNN
v/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA,

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Phú Yên 

 

Trả lời công văn số 805/CT-TTr ngày 4/7/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002, Thông tư số 28/2001/TT-BTC ngày 3/5/2001 và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính;

Trường hợp Ban quản lý dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Phú Yên thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh là đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án ODA nhưng trong thời gian đầu thực hiện dự án, do một số nguyên nhân khách quan, chủ dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế thì yêu cầu Cục thuế tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào nếu thực tế có mua một số hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án, trên hóa đơn chưa có mã số thuế của chủ dự án nhưng có tên người mua là dự án hoặc chủ dự án và đầy đủ các nội dung khác của hóa đơn đồng thời xác minh bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn nêu trên thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ của các hóa đơn này sẽ được hoàn lại. Chủ dự án phải cam kết hàng hóa dịch vụ mua vào để sử dụng cho dự án. Kể từ lần hoàn thuế tiếp theo, chủ dự án phải thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định của chế độ hiện hành. Đối với các hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm (quá thời hạn 03 tháng) sẽ không được hoàn thuế GTGT mà tính vào chi phí đầu tư của dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2879/TCT-ĐTNN ngày 22/08/2005 về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!