Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2877/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2016

Số hiệu: 2877/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2877/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng;
(Ấp An Hòa, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp)
- Công ty TNHH MTV TM Thành Long.
(Số 57, ĐT 848, ấp An Thuận, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 46/2016.NĐ ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng, công văn số 01/05/CV.TL ngày 12/5/2016 của Công ty TNHH MTV TM Thành Long, công văn số 951/CT-TTHT ngày 20/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 661/CT-TT&HT ngày 15/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và công văn số 609/CT-THNVDT ngày 18/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bỏng gạo. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế về nội dung chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5%:

“Điều 6. Thuế suất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăngKhoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăngKhoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

d) Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng gồm: Phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, xay sát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Căn cứ hướng dẫn trên, hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp trước ngày công văn này, thực hiện khác với hướng dẫn trên thì thực hiện Điều chỉnh lại.

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về thuế GTGT đi với hoạt động xay xát, lau bóng gạo được hướng dẫn tại công văn số 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ quy định và tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2877/TCT-CS ngày 27/06/2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!