Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2874/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2874/TCT-DNNN
v/v: giải đáp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Liên đoàn địa chất thủy văn - địa chất công trình Miền Nam

Trả lời công văn số 20-2005 CV/TVCTMN-PTN ngày 2/8/2005 của Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam về đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các điểm 17 Mục II Phần A và điểm 2.16, 2.17 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

- Đối với hoạt động nghiên cứu điều tra các nhiệm vụ địa chất do Nhà nước đặt hàng và cấp phát kinh phí để thực hiện thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Đối với hoạt động dịch vụ kỹ thuật do đơn vị thực hiện phục vụ các nhu cầu thí nghiệm của đơn vị, tổ chức bên ngoài thì:

+ Các hoạt động dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật như: Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, đánh giá tác động môi trường; Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới. Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Các hoạt động dịch vụ khác thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Liên đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình miền Nam và thực hiện theo đúng chính sách.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2874/TCT-DNNN ngày 22/08/2005 về đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!