Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2866/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Số hiệu: 2866/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2866/TCT-DNK
V/v: Xử lý truy thu thuế hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Chi cục thuế huyện  M’ĐRĂK - tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 14/CV-CCT ngày 2/7/2006 của Chi cục thuế huyện M’Đrăk, tỉnh Đăklăk xin ý kiến về việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm 5, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng đã được cơ quan thuế chấp thuận cho áp dụng thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; trong quá trình thực hiện cơ sở kinh doanh vi phạm về việc ghi chép hạch toán sổ kế toán không đúng chế độ, kê khai giá bán không đúng thực tế thu tiền của khách hàng thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp ấn định thuế phải nộp và ra thông báo đình chỉ việc nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Theo quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh đã được cơ quan thuế chấp thuận cho nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng qua kiểm tra có vi phạm về ghi chép, hạch toán kế toán, lập hóa đơn, chứng từ không đúng quy định thì cơ quan thuế được quyền bác bỏ việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kể từ thời Điểm kiểm tra xác định có vi phạm.

Giá làm căn cứ xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy là giá tính tính thu lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành. Trường hợp qua xác minh của người mua, nếu có đủ căn cứ (như các chứng từ thu tiền, giấy biên nhận tiền của khách hàng do cơ sở kinh doanh lập,…) để chứng minh giá bán thực tế cao hơn giá tính thu lệ phí trước bạ thì căn cứ vào giá đã xác minh để xử lý.

Việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2220 TCT/NV6 ngày 19/6/2003 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đăklăk;
- Lưu: VT, Ban DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2866/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49