Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2862/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kiến nghị về thuế

Số hiệu: 2862/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2862/TCT-PCCS
V/v: Kiến nghị về thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Bà Dương Thị Quế
6 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

 

Trả lời công văn không số không ngày của Bà Dương Thị Quế về kiến nghị thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nghĩa vụ thuế đối với người có nhà cho thuê:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 24/10/2002 của Chính phủ hướng dẫn "Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng" tùy theo mức thu nhập bình quân tháng.

Tại Điều 2 Chương I Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội quy định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là: "hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Luật này".

Tại Điều 1 Chương I Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội quy định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là: "Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này".

Tại Điều 1 Chương I Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 quy định: "Thuế nhà, đất là thuế thu đối với nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình. Trong tình hình hiện nay, tạm thời chưa thu thuế nhà và chưa quy định về thuế nhà".

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

- Cá nhân có sử dụng đất để ở phải nộp thuế nhà đất.

- Cá nhân có nhà để cho thuê một phần hoặc tho thuê toàn bộ là hoạt động kinh doanh thì phần doanh thu cho thuê nhà phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động cho thuê nhà nêu trên theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu do Cục thuế các tỉnh, thành phố nơi có nhà cho thuê quy định.

2. Nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân đi thuê nhà để làm nơi sản xuất, kinh doanh:

Căn cứ vào quy định đã nêu tại Điểm 1 của công văn này thì tổ chức, cá nhân có thuê nhà để làm nơi sản xuất, kinh doanh thì số tiền phải trả cho việc đi thuê nhà nếu có hóa đơn hợp pháp thì đó là Khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế  thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức, cá nhân kinh doanh này cũng phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh của đơn vị mình.

Căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tại Điểm 1, 2 Công văn này thì tuỳ theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà thuộc phạm vi Điều chỉnh của các sắc thuế khác nhau. Việc hộ kinh doanh có hoạt động cho thuê nhà và việc tổ chức, cá nhân đi thuê nhà để làm nơi hoạt động sản xuất kinh doanh phải chịu một số loại thuế là nghĩa vụ thuế độc lập của mỗi bên đối với phần doanh thu và thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh khác nhau theo quy định của pháp luật, không phải là hình thức thuế đánh trùng thuế, kể cả về đối tượng chịu thuế cũng như doanh thu và thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Dương Thị Quế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2862/TCT-PCCS ngày 10/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc kiến nghị về thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195