Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2859/TCT-VP năm 2013 về lưu trữ, thanh hủy tài liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2859/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đoàn Xuân Trường
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2859/TCT-VP
V/v lưu trữ, thanh hủy tài liệu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1318/CT-HCQTTVAC ngày 16/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết thời hạn bảo quản. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tài liệu về nghiệp vụ Thuế quy định tại mục XIII, số thứ tự 252 (STT 252) trong Bảng Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TCT ngày 05/4/2012 của Tổng cục Thuế là những tài liệu “Kế hoạch, báo cáo về công tác nghiệp vụ thuế tháng, quý, 6 tháng của các đối tượng thuộc phạm vi ngành Thuế quản lý”.

Tờ khai Thuế GTGT, tờ khai Thuế TNDN, tờ khai Thuế TTĐB, tờ khai Thuế TNCN và các loại tờ khai khác là tài liệu thuộc nhóm tài liệu nghiệp vụ Thuế quy định tại Mục XIII, STT 252 trong Bảng Thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ ngành Thuế nêu trên. Tại Công văn số 3742/TCT-VP ngày 25/10/2012, Tổng cục Thuế đã xác định, trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, VP (HC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2859/TCT-VP năm 2013 về lưu trữ, thanh hủy tài liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208