Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2858/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế

Số hiệu: 2858/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2858/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số 1467 CT/TT-HT ngày 16/06/2006 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông sơ chế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II phần B Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt là Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Bông sơ chế là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Các loại bông khác, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Tham khảo ý kiến tại Công văn số 970/TĐDMVN-DTCNMT ngày 25/07/2006 của Tập đoàn dệt may Việt Nam thì:

1. Bông sơ chế là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại đóng thành kiện. Cách phân biệt đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định tham khảo Điểm 1 công văn số 970/TĐDMVN-KTCNMT ngày 25/07/2006 của Tập đoàn dệt may Việt Nam để thực hiện.

2. Thuế suất thuế GTGT của một số mặt hàng bông như sau:

- Bông thô 100% cotton (raw cotton), thuế suất thuế GTGT 5%.

- Bông rơi chải kĩ 100% cotton (combnoise) và bông tái chế 100% cotton (reginned motes), thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2858/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.699
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145