Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2850/TCT-HT về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2850/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2850/TCT-HT

V/v: tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 6031/CV-THDT ngày 23/5/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội “về việc: Miễn tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà”, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng để bán thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất.

- Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên quy định: “Đất giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công” thuộc đối tượng miễn tiền sử dụng đất.

- Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định: “Nghị định này thay thế Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

Những quy định trước đây về thu tiền sử dụng đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ”. Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2004.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Từ Liêm (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà) được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp 5.240m2 đất tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm để xây dựng 02 khối nhà ở chung cư cao 6 tầng bán cho đối tượng có thu nhập thấp và đối tượng chính sách theo Quyết định số 2032/QĐ-UB ngày 15/4/2003 nhưng đến nay Công ty mới liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ tài chính thì việc thu tiền sử dụng đất thực hiện theo nguyên tắc sau:

 - Diện tích đất giao để xây dựng nhà ở bán cho đối tượng có thu nhập thấp thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

- Diện tích đất được giao để xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công thì Công ty được miễn tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra kỹ hồ sơ của Công ty để thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Cty CP đầu tư XD&KD nhà;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CST, Cục QLCS, PC,HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2850/TCT-HT về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status