Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2845/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2845/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2845/TCT-CS

V/v: Hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

(Đ/c: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 1967/2007-BM/TCKT ngày 27/6/2007 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh về việc hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Khi chi tiền bồi thường tổn thất hàng hóa, tài sản được bảo hiểm, kể cả bồi thường theo thỏa thuận hoặc toàn bộ tổn thất thì Tổng công ty cổ phần Bảo Minh sử dụng chứng từ chi tiền kèm theo hồ sơ vụ việc bảo hiểm làm căn cứ để tính chi phí hợp lý. Khách hàng nhận tiền bảo hiểm không phải xuất hóa đơn cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

2/ Tại điểm 6.1c, mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng dẫn: “Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn tại điểm 10 mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC”.

Trường hợp khách hàng đứng ra sửa chữa hoặc thay mới toàn bộ tài sản được bảo hiểm và bên nhà cung cấp dịch vụ đã xuất hóa đơn với mã số thuế của khách hàng thì khi chi tiền bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo Minh sử dụng chứng từ chi tiền kèm theo hồ sơ vụ việc để tính chi phí hợp lý và khách hàng không phải xuất lại hóa đơn cho Bảo Minh khi nhận tiền bảo hiểm.

3/ Điểm 7.2.6, mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo Minh hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng nước ngoài thực hiện công trình xây dựng tại Việt Nam là đối tượng không có hóa đơn GTGT tại Việt Nam thì Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và Công ty nước ngoài thực hiện lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm, lý do hoàn trả phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT đầu ra của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty cổ phần Bảo Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Cục thuế TP.HCM;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2845/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.587
DMCA.com Protection Status