Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2842/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2842/TCT-DNNN
v/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty vận tải biển III

Trả lời công văn số 570/TCKT ngày 5/8/2005 của Công ty Vận tải biển III về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thuê mua tàu “Chương Dương”; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HĐQT ngày 9/8/2005 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về việc phê duyệt dự án thuê mua tàu “Chương Dương” trọng tải 11.857 DWT của Công ty vận tải biển III.

Căn cứ Hợp đồng thuê mua tàu “Chương Dương” và phụ lục số I kèm theo ký ngày 10/8/2005 giữa Công ty vận tải biển Việt Nam và Công ty vận tải biển III thì thực chất của hoạt động thuê mua tàu “Chương Dương” là hoạt động mua tàu trả chậm và thời hạn trả chậm được hai bên cam kết từ 4 tháng đến 12 tháng. Vì vậy, theo quy định tại Điểm 2.21, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thuê mua tàu “Chương Dương” là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty vận tải biển III biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ Tài chính;
-Lưu VP, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2842/TCT-DNNN ngày 19/08/2005 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thuê mua tàu “Chương Dương” do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!