Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số hiệu: 284/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284/TCT-HTQT
V/v: Trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH kiểm toán M&H 

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 02/12/05/CV ngày 18/12/2005 của Công ty TNHH Kiểm soát M&H về việc hướng dẫn thủ tục xin áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thái Lan, Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc cá nhân người Thái Lan làm việc ở Việt Nam có phát sinh thu nhập tại Việt Nam và trong năm 2002-2003, người này lưu trú ở Việt Nam ít hơn 30 ngày mỗi năm: Căn cứ vào Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/05/2001 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Khoản 4 Điều 4 Chương I- Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thu nhập thường xuyên của người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 30 ngày trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam sẽ không phải chịu thuế. Quy định này hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004.

2. Về việc thủ tục xin áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sau ngày 01/07/2004, đề nghị Công ty thực hiện theo các quy định tại các Thông tư 95/1995/TT-BTC ngày 29/12/1997, thông tư 37/2000/TT-BTC ngày 05/05/2000 của Bộ Tài chính và phần D-Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2005 hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HTQT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.359
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0