Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 282/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đầu vào đối với khoản thuế giá trị gia tăng nộp thay nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 282/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 282/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3729/CT-TTHT ngày 13/11/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế thuế đầu vào đối với khoản  thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: Số thuế GTGT đã nộp thay cho Nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp của Bên Việt Nam.

Theo báo cáo tại công văn số 3729/CT-TTHT ngày 13/11/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh thì đây là lần đầu Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nên chưa hiểu biết về chính sách thuế nhà thầu vì vậy chưa kê khai nộp thay thế nhà thầu trong năm 2005 và không phải là hành vi cố tình vi phạm, sau đó Công ty đã thực hiện kê khai và chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Do hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh vẫn đang được thực hiện, Công ty tiếp tục phải khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu vì vậy Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được khấu trừ số thuế GTGT mà Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã nộp thay nhà thầu nước ngoài bị truy thu khi xác định số thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thông báo cho đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CTCP xi măng và xây dựng Quảng Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 282/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đầu vào đối với khoản thuế giá trị gia tăng nộp thay nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93