Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 280TCT/PCCS về việc sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 280TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 280TCT/PCCS
V/v:sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2618/CV-2004 ngày 1/12/2004 của Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh về việc sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 152 của Bộ Luật Dân sự quy định: “Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có thể ủy quyền cho người khác phù hợp với quy định của Bộ luật này nhân danh mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự…”; Điều 153 của Bộ Luật Dân sự quy định: “Pham vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo văn bản ủy quyền…”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh mua qua điện thoại các mặt hàng là trái cây, rau, củ, quả tươi của người trực tiếp sản xuất thì công ty phải thực hiện xuất hóa đơn thu mua cho người bán hàng khi nhận hàng hóa tại sân bay, bến cảng.

Trường hợp người bán hàng không trực tiếp ký trên hóa đơn và giao hàng thì người bán có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền ký trên hóa đơn (giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật). Trên hóa đơn, phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu và tên người bán, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (ngày cấp)…. Giấy ủy quyền chỉ có giá trị trong từng đợt giao hàng và được lưu cùng với liên 1 của quyển hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 280TCT/PCCS về việc sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52