Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2781/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thu nộp thuế của Công ty phát triển đô thị Sơn La

Số hiệu: 2781/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2781/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế  

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 207/CT-TTr ngày 17/3/2006 của Cục thuế tỉnh Sơn La hỏi về việc thu nộp thuế của Công ty phát triển đô thị Sơn La, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề nay, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2705/TCT-PCCS ngày 10/8/2005 trả lời Công ty phát triển đô thị Sơn La. Nay Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm như sau:

1) Về tiền sử dụng đất: Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì số tiền sử dụng đất Công ty phát triển đô thị Sơn La đã nộp ngân sách theo phương thức trừ lùi vào khối lượng san ủi đồi Bản Hẹo; theo Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 6/1/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La số tiền sử dụng đất còn nợ ngân sách là 10.362.770 đồng, Công ty phải nộp tiếp vào Ngân sách Nhà nước.

2) Về thuế GTGT: Căn cứ theo quy định tại Điều 1 của Luật thuế GTGTĐiểm 10 Mục I Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với việc chuyển quyền sử dụng đất. Giá tính thuế GTGT là số tiền Công ty thu được do đấu thầu lô đất trừ số tiền sử dụng đất công ty đã nộp ngân sách (2.053.000.000 đồng – 436.800.000 đồng).

3) Về thuế TNDN: Công ty phải kê khai và nộp thuế TNDN đối với thu nhập nhận được từ việc đấu thầu lô đất theo quy định hiện hành. Việc xác định thu nhập chịu thuế, thuế suất và số thuế TNDN phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2781/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thu nộp thuế của Công ty phát triển đô thị Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182