Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2762 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại Bộ Tài chính-doanh nghiệp tháng 8/2004

Số hiệu: 2762TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2762 TCT/ĐTNN
V/v trả lời câu hỏi tại đối thoại Bộ Tài chính - doanh nghiệp tháng 8/2004

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

 

Kính gửi: Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam (Công ty Fujitsu) về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và thuế Nhà thầu đối với Công ty Singapore. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được coi là xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT theo thuế suất 0%.

2. Căn cứ quy định tại Mục 1, Mục III Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài nhưng có ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại Thông tư.

Trường hợp Công ty Fujitsu ký hợp đồng với Công ty Singapore (không có trụ sở tại Việt Nam) để thuê kênh truyền số liệu thì Công ty Singapore thuộc đối tượng nộp thuế Nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên. Để có căn cứ trả lời cụ thể và chính xác về doanh thu tính thuế Nhà thầu, đề nghị Công ty Fujitsu bổ sung hồ sơ và giải trình cụ thể về việc ký hợp đồng giữa Công ty Fujitsu, Trung tâm viễn thông quốc tế (VTI) và Công ty Singapore.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2762 TCT/ĐTNN ngày 30/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại Bộ Tài chính-doanh nghiệp tháng 8/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36