Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2744/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp bê tông công trình dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đối với Công ty TNHH bê tông Readymix

Số hiệu: 2744/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2744/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam)

 

Trả lời công văn số 1791CT/DTNN ngày 02/3/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp bê tông công trình dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đối với Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam), Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo hướng dẫn tại các công văn số 6242 TC/TCT ngày 5/7/2001 và công văn số 2313 TC/TCT ngày 19/3/2002 của Bộ Tài chính thì trường hợp Nhà thầu phụ nước ngoài không thanh toán cho Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam) phần thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp bê tông cho công trình dự án thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi thì Công ty hạch toán số thuế GTGT đầu vào của hoạt động này vào chi phí sản xuất, kinh doanh, nếu lỗ thì được xét giảm, hoặc nếu không phát sinh thuế GTGT phải nộp sẽ được hoàn lại số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ xây dựng công trình điện sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Trường hợp của Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam) do không được thanh toán số thuế GTGT đầu ra nên đã không phát hành hóa đơn GTGT đầu ra, do đó trong hồ sơ hoàn thuế không có Bảng kê hàng hóa, dịch vụ đầu ra. Vì vậy, căn cứ theo tài liệu kế toán và biên bản kiểm tra quyết toán thuế để xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ, số thuế GTGT đầu vào cung cấp cho Nhà thầu nước ngoài thực hiện công trình dự án thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi, Cục thuế giải quyết hoàn thuế cho Công ty và đồng thời xử phạt hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2744/TCT-ĐTNN ngày 02/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp bê tông công trình dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đối với Công ty TNHH bê tông Readymix

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195