Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2737/TCT-QLN năm 2013 gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2737/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trịnh Hoàng Cơ
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2737/TCT-QLN
V/v gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1531/CT-QLN ngày 30/12/2011, công văn số 1533/CT-QLN ngày 30/12/2011, công văn số 288/CT-QLN ngày 26/3/2012 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc đề nghị gia hạn nộp thuế đối với 3 đơn vị là: Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long, Công ty TNHH một thành viên cung ứng dịch vụ hàng hải Phà Rừng, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định các trường hợp được gia hạn nộp thuế, trong đó có trường hợp: gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Khoản 3.b, Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân), quy định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp được Thủ tướng Chính phủ gia hạn nộp thuế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vấn đề gia hạn nộp thuế cho Tập đoàn Vinashin (bao gồm cả các Công ty thành viên của Tập đoàn) đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 18/6/2010 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể: Tập đoàn được lùi thời hạn nộp thuế đến hết năm 2011 đối với các khoản thuế nợ liên quan tới những con tàu chưa đóng xong và nhà máy công trình công nghiệp chưa hoàn thành do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế. Ngoài ra, công nợ giữa các Công ty thành viên trong Tập đoàn Vinashin không phải là trường hợp đặc biệt để xem xét gia hạn nợ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2737/TCT-QLN năm 2013 gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101