Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2733/TCĐBVN-TC 2017 ý kiến những bất cập tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Số hiệu: 2733/TCĐBVN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2733/TCĐBVN-TC
V/v ý kiến về những bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4819/BGTVT-ĐTCT ngày 05/5/2017 về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải phương án xử lý những vướng mắc, bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Cho ý kiến đánh giá hiệu quả đầu tư của từng Dự án BOT đối với kinh tế - xã hội của địa phương sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác.

2. Phản ánh những vướng mắc, bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên địa bàn quản lý (về vị trí trạm thu giá, về mức giá…).

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng Dự án BOT, vị trí của từng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất phương án xử lý những vướng mắc, bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Ý kiến bằng văn bản đề nghị gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/5/2017. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 4819/BGTVT-ĐTCT ngày 05/5/2017 của Bộ GTVT).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Các Vụ KHĐT, KHCN, MT&HTQT;
- Các Cục QLĐB I, II, III, IV;
- Cục QLĐB Cao Tốc;
- Lưu: VT, TLLong(3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2733/TCĐBVN-TC ngày 12/05/2017 ý kiến về những bất cập tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!