Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2717/TCT-TTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2717/TCT-TTR
v/v: xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Đại diện tổng cục thuế tại thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 209/TCT/ĐD/TTr ngày 25/5/2005 của Đại diện Tổng cục Thuế tại TP.Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn bán hàng đã sử dụng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo như nội dung trình bày thì: Các quyển hóa đơn (cùi lưu liên 1 và liên 3 bị mất, các hộ kinh doanh đã thanh quyết toán với cơ quan Thuế như vậy về phía cơ quan thuế đã quản lý được doanh số trên hóa đơn đã sử dụng để Điều chỉnh mức ấn định thuế cho phù hợp với từng thời kỳ; khả năng trốn thuế và thông đồng trốn thuế là không có cơ sở với lý do: Đối với hóa đơn bán hàng không thể sử dụng để khấu trừ VAT, chỉ dùng để tính chi phí khi xác định thuế TNDN nhưng các liên bị mất là liên 1 và liên 3 là các liên hóa đơn dùng để lưu và hạch toán, mặt khác theo báo cáo của Chi cục thuế Quận 5 và báo cáo của Đại diện phía Nam thì các quyển hóa đơn bị mất đã quyết toán với cơ quan Thuế khi doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn kỳ tiếp theo.

Căn cứ vào thời Điểm vi phạm và hồ sơ quản lý đối tượng nộp thuế về việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ để áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo qui định tại Điểm 2, Điều 12 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; hoặc Điểm c, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TTr (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2717/TCT-TTR ngày 10/08/2005 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.050

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!