Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2715/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 2715/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2715/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 316/CT-THDT ngày 29/5/2006 của Cục thuế Bến Tre về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về truy thu thuế GTGT, TNDN đối với hộ kinh doanh cá thể:

Căn cứ Điều 17, Chương III, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ, nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, quy mô, doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để xem xét, Điều chỉnh mức thuế đã ấn định. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực, cơ quan thuế có quyền ấn định mức thuế phải nộp cho phù hợp với thực tế kinh doanh”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh cá thể, cơ quan thuế đã ấn định doanh thu tính thuế và ổn định cho hộ kinh doanh nhưng qua kiểm tra, xác minh hóa đơn hàng hóa mua vào, hoặc hóa đơn hàng hóa bán ra và hàng tồn đủ căn cứ xác định doanh thu bán ra thực tế cao hơn nhiều lần doanh thu ấn định thì ngoài việc Chi cục thuế phải Điều chỉnh lại doanh số để xác định lại mức thuế phải nộp của kỳ ổn định tiếp theo còn phải truy thu thêm thuế GTGT, thuế TNDN trên phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế qua kiểm tra xác minh và doanh thu ấn định.

2/ Về áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:

Theo quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: một trong những Điều kiện để hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào là phải có Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan đã xuất khẩu.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mê Kông xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài đã có đủ Điều kiện như: hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng; hóa đơn GTGT ghi đầy đủ các chỉ tiêu: mã số, tên Công ty, tờ khai hải quan nhưng trên tờ khai hải quan ghi không đúng mã số thuế (các chỉ tiêu khác khớp đúng với các chứng từ liên quan) thì Công ty phải làm việc với cơ quan Hải quan nơi xuất hàng để Điều chỉnh mã số thuế thì mới đủ thủ tục hàng hóa xuất khẩu và được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%.

3/ Về hóa đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ:

Theo quy định tại Điều 11 Luật kế toán thì đơn vị tính trong kế toán là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ là đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời Điểm phát sinh.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp hóa đơn GTGT các đơn vị xuất khẩu ghi bằng ngoại tệ, phần dưới có ghi tỷ giá ngoại tệ thì phải quy đổi ra tiền Việt Nam và ghi trên hóa đơn là tiền Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2715/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209