Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2712/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2712/TCT-PCCS
v/v: về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi nộp chậm tiền thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 7077/CT-TTral - Đ4 ngày 17/6/2005 của Cục Thuế Thành phố hỏi về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xử phạt nộp chậm tiền thuế, tiền phạt được thực hiện thống nhất dưới hình thức thông báo mà không phải lập biên bản vi phạm hành chính, không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và quy định của các luật thuế hiện hành.

Theo hướng dẫn trên thì không áp dụng quy định mức tiền phạt theo thẩm quyền đối với Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục thuế khi xử dụng đối với hành vi nộp chậm nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2712/TCT-PCCS ngày 10/08/2005 về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!