Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2699/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị đuổi muỗi Jumbo vaporiser

Số hiệu: 2699/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2699/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TECHNOPIA Việt Nam
Địa chỉ: 07 đường 15A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 001.06/ACC.TV ngày 26/05/2006 của Công ty TNHH Technopia Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị đuổi muỗi Jumbo vaporiser, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.5 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định thì "Đồ điện tiêu dùng" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh Mục biểu thuế ưu đãi, tham khảo chú giải quy tắc 3(b) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 08 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị đuổi muỗi và tấm xông xua muỗi như sau:

- Thiết bị đuổi muỗi Jumbo vaporiser (có hoặc không bán kèm tấm xông xua muỗi) là sản phẩm điện (chương 85) thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

- Tấm xông xua muỗi (tấm làm bằng giấy ép có tẩm hóa chất diệt muỗi với công dụng để diệt muỗi) thuộc nhóm 3808, thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Technopia Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Vụ chính sách thuế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2699/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị đuổi muỗi Jumbo vaporiser

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63