Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 269 TCT/DNK ngày 09/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với người kinh doanh bị tàn tật

Số hiệu: 269TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269 TCT/DNK
V/v thuế đối với người kinh doanh bị tàn tật

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

Ông Ngô Tôn Đức
(189 A - Thuỵ Khuê - Hà Nội)

 

Trả lời đơn thư ngày 14/9/2003 của Ông Ngô Tôn Đức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi theo phiếu chuyển ngày 4/12/2003 về thuế đối với hoạt động làm nghề may mặc của chị Ngô Thu Thuỷ (con ông Ngô Tôn Đức) điếc cả hai tai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế TNDN, thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Chương I, Luật thuế Giá trị gia tăng, Điều 1, Chương I Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hiện hành thì các cơ sở, hộ kinh doanh phải nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ Điểm 29, Chương II Luật, Phần A thông tư số 120/203/TT-BTC ngày 12/12/ 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/203/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

“Hàng hoá, dịch vụ sau đây thuộc diện không chịu thuế GTGT: hàng hoá, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Thu nhập được xác định bằng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ (-) chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh đó”.

- Căn cứ Điểm 6.2 Chương III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì:

“Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế”.

Theo các quy định trên thì trường hợp Chị Thuỷ bị điếc làm nghề may mặc không là căn cứ để được miễn giảm thuế GTGT và thuế TNDN. Trong trường hợp này căn cứ xác định theo thu nhập bình quân tháng như nêu trên nếu thấp hơn mức lương tối thiểu của công chức Nhà nước thì hoạt động may mặc đó được miễn thuế TNDN và không chịu thuế GTGT.

2/ Về thuế môn bài: Chị Thuỷ vẫn phải nộp thuế môn bài theo bậc môn bài phù hợp với thu nhập bình quân tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết và đề nghị Ông liên hệ với Chi cục Thuế Tây Hồ để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 269 TCT/DNK ngày 09/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với người kinh doanh bị tàn tật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132