Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2686/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2686/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội
-Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà
(122-123 Láng Trung. Đống Đa. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 39/CV ngày 28.6.2005 của Công ty Cổ phần SX XNK Thanh Hà khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu qua Cục Hải quan Hà Nội. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 1889/TCHQ-KTTT ngày 28.4.2003 của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ công văn số: 2366/TCHQ-KTTT ngày 17.6.2005 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác giá tính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trên cơ sở nội dung nêu tại công văn 2366/TCHQ-KTTT và các qui định về công tác xác định giá để làm việc và trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp. Trường hợp giữa Cục Hải quan Hà Nội và Doanh nghiệp vẫn còn vướng mắc trong việc xác định giá thi báo cáo cụ thể Tổng cục Hải quan theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và liên hệ Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(3)

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
    Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2686/TCHQ-KTTT ngày 08/07/2005 về giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!