Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2684/TCT-VP năm 2018 đính chính công văn 2454/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2684/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Quách Hào Hiệp
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/TCT-VP
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/6/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2454/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế GTGT. Tuy nhiên do sơ suất trong khâu soạn thảo, Tổng cục Thuế đính chính lại nội dung như sau:

Đã ghi là: Về nội dung tương tự, ngày 25/4/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1634/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý thuế liên quan đến chứng từ thanh toán đối với mua hàng trả chậm (bản photo kèm theo).

Sửa lại là: Về nội dung tương tự, ngày 25/4/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1634/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý thuế liên quan đến chứng từ thanh toán đối với mua hàng trả chậm (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo)­
;
- Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC -TCT;
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2684/TCT-VP năm 2018 đính chính công văn 2454/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113