Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2671/TCT-CS năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2671/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 907/CT-KTT ngày 04/4/2013 bổ sung hồ sơ, tài liệu cho công văn số 343/CT-KTT1 ngày 22/01/2013, công văn số 706/CT-KTT1 ngày 18/3/2013 và công văn số 2325/CT-KTT ngày 30/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế suất GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này";

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì:

"6. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế".

Tại Giấy chứng nhận đầu tư số 062043000030 ngày 12/02/2008 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp cho Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, công nhận Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam là "doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài" với ngành nghề kinh doanh là sản xuất và bán hệ thống dây dẫn điện tử sử dụng trong xe hơi.

Tuy nhiên, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07121000122 chứng nhận lần đầu ngày 15/10/2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cấp cho Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam thì không thể hiện rõ việc Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam là "doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài".

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ vào tình hình kiểm tra thực tế xác định Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam có phải là doanh nghiệp chế xuất hay không, trên cơ sở đó căn cứ vào quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2671/TCT-CS năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175