Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2662/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2662/TCT-PCCS
v/v: về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2662/TCT-PCCS NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 838 CT/TT&HT ngày 20/5/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng nai về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III Phần Đ Thông tư số 19/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã hướng dẫn: “Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp các doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trước ngày 31/12/2003 thuộc diện được miễn, giảm thuế năm 2003 theo thông tư số 18/2002/TT-BTC, sau khi nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2003 cho cơ quan thuế có công văn đề nghị miễn, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2003 thì được xét miễn, giảm thuế như sau:

- Nếu thời Điểm công văn đề nghị miễn, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế trong Khoảng thời gian từ khi nộp quyết toán thuế năm 2003 đến thời hạn phải nộp quyết toán thuế năm 2004 thì doanh nghiệp vẫn được xét miễn, giảm thuế của năm tài chính 2003.

- Nếu thời Điểm công văn đề nghị miễn, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế đã qua thời hạn phải nộp quyết toán thuế năm 2004 thì doanh nghiệp không được xét miễn, giảm thuế của năm tài chính 2003. Trường hợp này, nếu doanh nghiệp vẫn còn thời gian miễn, giảm theo hướng dẫn tại thông tư số 18/2002/TT-BTC thì chỉ được hưởng cho Khoảng thời gian miễn, giảm thuế còn lại tính từ ngày 1/1/2004.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Tổng cục thuế số 2662/TCT-PCCS ngày 08 tháng ngày 08/08/2005 về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!