Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 265/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN

Số hiệu: 265/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 265/TCT-DNK
V/v: Xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bến Tre

 

Trả lời Công văn số 756/CT-QLDN2 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN thì: Doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNDN là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng và được thể hiện trên hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì, việc xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN căn cứ vào doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ thực thu được thể hiện trên hóa đơn bán hàng; nếu có nghi ngờ doanh thu trên hóa đơn thấp hơn giá trị công trình trên hợp đồng thì tiến hành kiểm tra, đối chiếu xác minh về hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn bên mua, bên bán hàng để xác định doanh thu tính thuế theo đúng doanh thu thực thu. Trường hợp qua kiểm tra đối chiếu xác minh không có sự chênh lệch hoặc thiếu hợp đồng kinh tế, thiếu biên bản thanh lý hợp đồng, thì doanh thu tính thuế căn cứ vào doanh thu bán hàng ghi trên hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 265/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25