Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2648/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 2648/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2648/TCT-PCCS
V/v: Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

     

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 330/BQL-DN ngày 3/5/2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh hỏi về Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Bổ sung thêm Khoản 13 vào Điều 36 như sau: 13. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất”.

- Tại Điểm 6 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP quy định: “Sửa đổi Điểm 12, Mục VI, Danh Mục A như sau: 12. Đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp (do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập theo Điều 2 quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 3, Điểm 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP. Các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp (do địa phương thành lập) thì thuộc Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại   ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Cục thuế các tỉnh, TP.
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Ban Thanh tra.
- Lưu VT; PCCS(2b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2648/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182