Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2646/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2646/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/CT-TTHT
V/v: hóa đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Bia San Miguel Việt Nam TP.HCM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Mã số thuế: 4200239466-001

Trả lời văn bản số 02032015/CV SMBVL ngày 02/03/2015 của Chi nhánh về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, điểm 2.8 Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ các quy định trên,

1/ Trường hợp theo trình bày, Chi nhánh bán hàng cho các siêu thị đã lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng trong tháng 12/2014, đã kê khai thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong kỳ kê khai thuế tháng 12/2014. Sau đó, bên mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa cho Chi nhánh thì khi trả lại hàng hóa, bên mua và Chi nhánh phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, đồng thời bên mua lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh. Căn cứ vào hóa đơn xuất trả lại hàng và biên bản đã lập, Chi nhánh kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, giảm tiền thuế GTGT đầu ra, thuế TTĐB đã kê khai trước đây. Việc Chi nhánh xuất hóa đơn thay thế và thu hồi hóa đơn cũ về trong tháng 01/2015 như đã nêu là không đúng quy định.

2/ Trường hợp Chi nhánh bán hàng cho một số khách hàng là hệ thống siêu thị ngoài khu vực TP.HCM, việc giao hàng thông qua bên vận chuyển hàng trung gian thì khi giao hàng cho bên trung gian, Chi nhánh lập hóa đơn GTGT ghi nhận doanh thu, thuế GTGT đầu ra và kê khai trong tháng có phát sinh hóa đơn bán hàng.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra
4;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
571-2087637/2015/hdct/tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2646/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241